Moss Avis

Til Ledere / trenere / spillere / foreldre /tilhørige i Øreåsen Innebandy

 

Vi prøver å få mer omtale i Moss Avis.  Problemet fra deres side er at det leses for lite om innebandy. De måler dette ved å telle antall «KLIKK» på hjemmesiden deres.

 

Vi vill derfor oppfordre alle til å «klikke» på artikler om Øreåsen Innebandy på Moss Avis nettsider og samtidig be naboen, bestemor og kolleger til å gjøre det samme. Da får vi bedre dekning fra Moss Avis for alle lag noe som kan være med å øke antallet spillere og også styrke økonomien i klubben ved større og flere sponsorinntekter.

 

Mvh Daniel Baronowsky