Øreåsen IL Innebandy er en innebandyklubb som har hjemme-hallen sin på Øreåsen, nord i rygge. For tiden har klubben ca 200 medlemmer hvorav majoriteten av disse er barn og ungdom hjemmehørende i Rygge og Moss.

Øreåsen består av fem guttelag og tre jentelag.

Styret består av:

Leder
Ole Petter Andersen
petander@online.no
900 53 367

Sekretær
Tone Sørby
sorbytone@gmail.com
977 32 311

Nestleder
Bodil Kolsvik
bodil_k_kolsvik@yahoo.no
93 86 520

Sportsligleder

Sponsoransvarlig
Raymond Timmerman
raymond.timmerman@yahoo.no
924 11 016

Arrangement ansvarlig

Marie Artntzen

marie-arntzen@getmail.no

Matriellansvarlig
Christian Olsen
chr.olsen96@gmail.com
405 40 214

Medlemskontigent: