Trener:
Vegard Andersen
veand1529@gmail.com
977 74 542

Treningstider 2017/2018

Torsdag 16.30 – 18.00