FORHÅNDSVARSEL ÅRSMØTE 2017

Årsmøte Øreåsen IL Innebandy

Det innkalles med dette til årsmøte i Øreåsen IL Innebandy tirsdag den 28.mars 2017 kl. 1800 i Øreåsenhallen.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hende senest 14.mars 2017.
Forslag sendes leder – [email protected] eller Øreåsen Innebandy, Postboks 2042, 1520 Moss

Fullstendig dagsorden og underlagsdokumentasjon vil være tilgjengelig på http://oreasen.no den 21.mars 2017.

STYRET