ÅRSMØTE ØREÅSEN IL INNEBANDY

Det innkalles med dette til Årsmøte i Øreåsen IL Innebandy Mandag 1 april 2019 kl 1800 i Øreåshallen.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være i hende senest 18 mars 2019.

Forslag sendes leder – [email protected] eller Øreåsen Innebandy, Postboks 2042, 1520 Moss

Fullstendig dagsorden og underlagsdokumentasjon vil være tilgjengelig på oreasen.no senest den 25 mars 2019

Styret