VALG AV NYTT STYRE

VIKTIG!!

VALG AV NYTT STYRE

Det nærmer seg årsmøte og valg av nytt styre i Øreåsen innebandy.

I den forbindelse vil det være flere ledige styreverv. Klubben er nå i en situasjon hvor vi er helt avhengige av at flere foreldre/foresatte/medlemmer melder seg på og engasjerer seg for å opprettholde Øreåsen innebandy’s eksistens.

Å inneha et styreverv er et meget givende arbeid i klubben man selv spiller i eller hvor barnet tilbringer mye av sin fritid med en idrett de liker. Man får innblikk i hvordan klubben organiseres/drives og har påvirkning i viktige beslutninger.

Store og små spillere i klubben forutsetter at nettopp du engasjerer deg, slik at flest mulig har et fritidstilbud de trives med.

Pr. d.d. har ingen meldt sin interesse til valgkomiteen, så styret henvender seg nå direkte til foreldre/foresatte/medlemmer for å få dannet et styre for neste periode.

Ta kontakt med Bodil K. Kolsvik (nestleder) innen 20. mars hvis du ønsker å engasjere deg, og bidra til at Øreåsen innebandy lever videre!!

Mail: [email protected] eller tlf. 93886520