En hedersmann har gått bort

Det er med tristhet vi mottok beskjeden om Kåre Johnny Bloms bortgang.

Kåre Blom og familien var innflyttere på Øreåsen når det ble bygget ut. Tiden ble viet med å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge på Øreåsen.

Han var aktiv i oppstarten av Øreåsen idrettslag og var med i fotballgruppa fra starten hvor han hadde mange oppgaver fra leder til materialforvalter i flere år.

Innebandy var blitt en aktivitet i Øreåsen fritidsklubb og Kåre var den voksne som skapte Øreåsen Innebandy for alle barna. Han var den første lederen for innebandygruppa i 1991, og en mann som bidro på alle plan i oppstarten.
Han engasjerte seg også stort i både Østfold bandykrets og Norges Bandyforbund i oppstarten og utviklingen av innebandyen. Men nærmest hans hjerte lå Øreåsen og oppstarten av klubben.
Etter han gikk av som leder i Øreåsen Innebandy hadde han mange oppgaver for klubben i lang tid, samtidig som han ble en sentral skikkelse i forbundet og ikke minst på a-landslagene for herrer og damer. Her var han materialforvalter men tok samtidig på seg alle andre oppgaver som å booke reiser, hotell og motstandere til samlinger og etter hvert mesterskap.

Kåre mottok i 2004 Norges bandyforbunds hederstegn for sitt frivillige virke for innebandysporten.
Kåre ble oppnevnt som det første æremedlemmet i Øreåsen innebandy på klubbens 20 års jubileum i 2011. Kåre mottok også Rygge Kommunes kulturpris.
Kåre Johnny Blom var en hedersmann.

Etter å ha vært med i oppstarten av Øreåsen fotball og innebandy gikk ferden videre til dans. Han startet dansegrupper på Bomba (Øreåsen fritidsklubb) som han flyttet med seg Ekholt skole og så til Hadeland Kultursenter hvor han også bodde og var vaktmester.
Opp igjennom årene jobbet han med utrolig mange ungdommer i dansen og har utviklet mange gode dansere og ikke minst aktivitet og samhold.

Kåre jobbet i hele sin voksne alder for å skape aktivitet og mulighet for barn og unge i Rygge kommune til å utvikle seg, skape nye vennskap og oppleve samhold.

Vi takker for din utrettelig innsats for å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Og ikke minst som samtalepartner og veileder for utallige ungdommer gjennom mange tiår.

Vi sitter igjen med mange gode minner om Kåre Johnny Bloms engasjement og lyser fred over hans minne.