Årsmøte 2022 UTSATT!

ÅRSMØTE MANDAG 25 APRIL ER UTSATT! NY DATO KOMMER SNART

Årsmøte Øreåsen IL Innebandy

Det innkalles med dette til årsmøte i Øreåsen IL Innebandy Mandag 25 april 2022 kl. 1800 i Øreåshallen.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hende senest 11.april 20223.
Forslag sendes leder [email protected]
Fullstendig dagsorden og underlagsdokumentasjon vil være tilgjengelig på oreasen.no senest den 18.april 2022.

Viktig informasjon

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

STYRET