Handledag – Uke 40

Hallo
I uke 40 vil det være en handleuke for alle medlemmene i Øreåsen innebandy på Torshov sport sin nettbutikk.
Her vil det bli ekstra rabatterte priser på diverse utstyr og klubbtøy
Gå inn på www.torshovsport.no eller https://www.torshovsport.no/klubbservice/klubbkolleksjoner/fredrikstad/oreasen-innebandy

Mvh Aleksander Vik
92251486
Øreåsen innebandy

Endelig er vi i gang igjen!

Har du et barn eller ungdom som har lyst å spille innebandy?
Vi har alltid plass til flere!:)

Gutter og Jenter født 2013, 2014 og 2015 – Onsdager 16:30-17:30
Gutter og Jenter født 2011 og 2012 – Torsdager 17:30-19.00
Gutter og Jenter født 2009 og 2010 – onsdager 17:30-19.00
Gutter 13-16 år – 17:30-19:00
Jenter 13-16 år – 19:00-20:30

En hedersmann har gått bort

Det er med tristhet vi mottok beskjeden om Kåre Johnny Bloms bortgang.

Kåre Blom og familien var innflyttere på Øreåsen når det ble bygget ut. Tiden ble viet med å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge på Øreåsen.

Han var aktiv i oppstarten av Øreåsen idrettslag og var med i fotballgruppa fra starten hvor han hadde mange oppgaver fra leder til materialforvalter i flere år.

Innebandy var blitt en aktivitet i Øreåsen fritidsklubb og Kåre var den voksne som skapte Øreåsen Innebandy for alle barna. Han var den første lederen for innebandygruppa i 1991, og en mann som bidro på alle plan i oppstarten.
Han engasjerte seg også stort i både Østfold bandykrets og Norges Bandyforbund i oppstarten og utviklingen av innebandyen. Men nærmest hans hjerte lå Øreåsen og oppstarten av klubben.
Etter han gikk av som leder i Øreåsen Innebandy hadde han mange oppgaver for klubben i lang tid, samtidig som han ble en sentral skikkelse i forbundet og ikke minst på a-landslagene for herrer og damer. Her var han materialforvalter men tok samtidig på seg alle andre oppgaver som å booke reiser, hotell og motstandere til samlinger og etter hvert mesterskap.

Kåre mottok i 2004 Norges bandyforbunds hederstegn for sitt frivillige virke for innebandysporten.
Kåre ble oppnevnt som det første æremedlemmet i Øreåsen innebandy på klubbens 20 års jubileum i 2011. Kåre mottok også Rygge Kommunes kulturpris.
Kåre Johnny Blom var en hedersmann.

Etter å ha vært med i oppstarten av Øreåsen fotball og innebandy gikk ferden videre til dans. Han startet dansegrupper på Bomba (Øreåsen fritidsklubb) som han flyttet med seg Ekholt skole og så til Hadeland Kultursenter hvor han også bodde og var vaktmester.
Opp igjennom årene jobbet han med utrolig mange ungdommer i dansen og har utviklet mange gode dansere og ikke minst aktivitet og samhold.

Kåre jobbet i hele sin voksne alder for å skape aktivitet og mulighet for barn og unge i Rygge kommune til å utvikle seg, skape nye vennskap og oppleve samhold.

Vi takker for din utrettelig innsats for å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Og ikke minst som samtalepartner og veileder for utallige ungdommer gjennom mange tiår.

Vi sitter igjen med mange gode minner om Kåre Johnny Bloms engasjement og lyser fred over hans minne.

Treningstider 2019/2020

Treningstider, Øreåsen Innebandy

Mandager:

16:30 – 17:30 -> Gutter og jenter 6 – 11 år

17:30 – 19:00 -> Gutter 16 år

19:00 – 20:30 -> Damer

20:30 – 22:00 -> Herrer 1

 

Onsdager:

16:30 – 17:30 -> Gutter og jenter 6 – 8 år

17:30 – 19:00 -> Gutter og jenter 9 – 11 år

19:00 – 20:30 -> Herrer 1

20:30 – 22:00 -> Damer

 

Torsdager:

17:30 – 19:00 -> Gutter 16 år

19:00 – 20:30 -> Herrer 2

Kontigent & Lisenspriser 2019/2020

Kontigent 2019 – 2020

Da er innebandy sesongen 2019/2020 i gang.
Følgende kontingent er gjeldene for deg som spiller i Øreåsen Innebandy.

Beløp som skal betales består av kontingent + treningsavgift:
Lag/alderstrinn Medlemskontingent

Lag/alderstrinn                                   Medlemskontingent       Treningsavgift       Totalt
Herrer1, over 19 år                               400                                   1 900                        2 300
Herrer 2/Rekrutt/Jr, 1998/2000     400                                   1 400                        1 800
Damer                                                     400                                   1 400                        1 800
Gutter/jenter 15,2001/2003              400                                  1 000                        1 400
Gutter/jenter 11                                    400                                  600                           1000
Gutter/jenter 12.                                  400                                  600                           1000
Gutter/jenter 9,                                    400                                 600                           1000
Gutter/jenter 8,                                    400                                 600                           1000
Gutter/jenter 6,                                    400                                 600                           1000

Gutter/jenter som spiller fotball på Øreåsen Fotball, Ekholt og Eika ½ medlk + treningsavgift Medlemskontigent: 200,- Treningsavgift: 600,-  Totalt: 800,-

Søskenmoderasjon:
Beløpet for den/de yngste reduseres med 50 % av totalen for spillere inntil 19 år.

Husk Grasrotandelen
Det er sikkert mange som ikke har noen lag tilknyttet sitt spillekort hos Norsk Tipping og Grasrotandelen.
Kjenner dere noen som ikke har gjort dette, så be dem om å knytte det til ØIL, slik at de kan støtte oss.

 

Lisenspriser 2019-2020 innebandy